Структура

Науково-дослідна лабораторія «Ботанічний сад» була створена у вересні 2011 року в межах ННЦ «Інститут біології». Штат лабораторії становить на червень 2012 року 15 осіб, з яких два доктори і 13 кандидатів біологічних наук. Керівником лабораторії призначена д.б.н. Гайдаржи Марина Миколаївна.

До вересня 2011 року всі наукові співробітники працювали у штаті співробітників Ботанічного саду імені акад. О.В.Фоміна. Більшість науковців були і є на сьогодні кураторами окремих колекцій в Ботанічному саду і тому їх наукова робота пов’язана з формуванням колекцій і вивченням біологічних особливостей рослин-інтродуцентів.

Робота науковців лабораторії ведеться в декількох напрямках: 1. Формування репрезентативних колекцій рослин-інтродуцентів, в тому числі раритетних, лікарських, технічних, декоративних видів, а також біоморфологічні, анатомо-морфологічні та біохімічні дослідження інтродуцентів, розробка та удосконалення агротехніки, рекомендація нових декоративних або лікарських видів та сортів рослин для використання у промисловості.

2. Дослідження рідкісних та зникаючих рослин флори України і розробка методичних основ їх реінтродукції.

3. Спостереження, аналіз та розробка методів екологічно безпечного захисту рослин від шкідників та хвороб.

4. З 2012 року відновлена (після капітального ремонту) робота лабораторії культури тканин, яка приступила до відновлення колекції культур in vitro рослин роду Gentiana та розробки методів розмноження декоративних деревних рослин.

Всі ці напрямки роботи вкладаються в задачі, які поставлені перед ботанічним товариством світу у «Глобальній стратегії збереження рослин» і навчальних планів біологічних спеціальностей учбових закладів України.

На базі колекцій ботанічного саду було підготовлено та захищено понад 20 кандидатських та дві докторські дисертації. Д.б.н. Гревцовою Г.Т. підготовлено 10 кандидатів наук, чотири з яких є співробітниками Ботанічного саду (Березкіна В.І., Мазур Т.П., Лисенко С.В., Коломієць Т.В.).

За останнє десятиліття науковцями лабораторії видано понад 30 монографій, з яких колективна монографія «Тропічні і субтропічні рослини» (під ред. В.В.Капустяна), була видана вперше за 170 років існування Ботанічного саду, монографічні роботи по таких групах рослин як Spirаea (Бонюк З.Г.), Magnolia (Коршук Т.П., Палагеча Р.М.), Aloe (Гайдаржи М.М.), Rododendron (Зарубенко А.У.) видані вперше в Україні, а навчальний посібник «Сукулентні рослини» (Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Баглай К.М.) - перший в Ботанічному саду.

Кожного року науковцями лабораторії «Ботанічний сад» друкується понад 100 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Ряд статей надруковані в таких виданнях як «Інтродукція рослин», «Український ботанічний журнал», «Ботанический журнал», «Taxon», «Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni», «Jaunuju mokslininku darbai». В Ботанічному саду видається журнал «Вісник Київ.ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». Невід’ємною частиною нашої роботи є і видання науково-популярних праць, кількість яких кожен рік становить 10- 15 статей («Квіти України», «Мой прекрасный сад», «Нескучный сад» тощо).

Ведеться селекційна робота з рослинами з родини Asphodelaceae, Crassulaceae. Отримано чотири авторських свідоцтва на сорти Aloe : “ Пам’яті акад. Фоміна”, “ Ольга”, “Катя” та сорт x Gasterhaworthia - “Нове покоління”. Підготовлені до сортовипробування гібридні рослини родів Kalanchoe та Gastrolea. У 2011 році отримані авторські свідоцтва на сорти троянд «Келих аромату» та «Первісток» (Ткачук О.О.).

За останні декілька років було отримано чотири патенти на екологічно безпечні засоби захисту рослин (Чумак П.Я. разом з співробітниками університету біоресурсів і природокористування України».

Науковці лабораторії підтримують наукові зв’язки з кафедрами ботаніки та екології нашого університету, національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, кафедрою фармакогнозії Медичного університету імені О.Богомольця, Науково-дослідний інститут молекулярної біології і генетики НАН України, інститутом ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Національним ботанічним садом імені М.Гришка НАН України, Дендрологічним парком «Софіївка» НАН України. З останніми трьома заключені довгострокові договори про творчу співпрацю.

Традиційними для ботанічних садів є обмін насіннєвим матеріалом з іншими ботанічними садами світу, що є одним з шляхів поповнення колекцій. Важливим джерелом взаємної інформації є видання Списків насіння (Delectus seminum) Перший Delectus seminum Київського ботанічного саду, опублікований Р.Е. Траутфеттером у 1842 р., містив 425 видів. Протягом наступних років склад насіння у списках постійно зростав і зараз каталог нараховує понад 1500 назв рослин. Проводиться активний обмін більше ніж із 50 зарубіжними країнами (понад 130 ботанічних установ) та ботанічними установами України (16).

Науковці лабораторії приймають активну участь у навчально-просвітницькій роботі. Вони проводять тематичні екскурсії для студентів біологічного та географічного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Ніжинського, Сумського, Переяслав-Хмельницького, Черкаського та багатьох інших навчальних закладів України з курсів: „Морфологія вищих рослин”, „Систематика вищих рослин”; „Географія та екологія рослин”; „Інтродукція рослин”; а для студентів медичного університету імені О.О. Богомольця - з курсу фармакогнозії. Крім навчально-тематичних екскурсій, проводиться навчально-виробнича практика, під час якої студенти знайомляться з усіма колекціями, а також збирають та опрацьовують матеріал для курсових і дипломних робіт.

Таким чином, робота науковців НДЛ «Ботанічний сад» направлена на формування колекцій живих рослин, в тому числі рідкісних та зникаючих, вивчення їх біологічних особливостей, розробки раціональних методів їх розмноження та розширення асортименту декоративних, лікарських, технічних культур в Україні.

Координати НДЛ «Ботанічний сад»:

Ботанічний сад імені акад. О.В.Фоміна, вул. Симона Петлюри ( Комінтерну), 1, 01032, Київ, Україна.

E-mail: fomin-sad@ yandex.ru (Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В, Баглай К.М.)

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (Сенчило О.О.)

Послуги