Вісник 2007 №12 Інтродукція

ISNN 1728-3817 (загальний)
ISNN 1728-2284 (серійний)
рік 2007
випуск 12

Інтродукція та збереження рослинного різноманіття.

Розглянуто питання збереження рослинного різноманіття в культурі та природі. Викладено результати вивчення біологічних і фізіолого-біохімічних особливостей рослин-інтродуцентів та рослин природної флори, а також захисту рослин від шкілників і хвороб.

Для науковців, аспірантів і студентів старших курсів.

 

ЗМІСТ

Вергун О.
Біоекологічні особливості видів роду Symphytum L., інтродукованих в Лісостепу України

Гайдаржи М., Нікітіна В.
Генеративний період розвитку рослин роду Agave L

Галкін С.
Видове та формове різноманіття деревних рослин порядку Fabales norkai у дендропарку «Олександрія» НАН України

Глущенко Л.
Біоекологічні особливості Trachomitum cannabium L.

Гнєзділова В.
Декоративні властивості інтродуцентів культивованої дендрофлори покритонасінних Передкарпаття

Горницька І., Ткачук Л., Владимирова Л.
Сезонное развитие видов рода Kalanchoe Adans. При интродукции в защищенный грунт Донецкого Ботанического сада НАН Украины

Гулега Л.
Культура Лофанту анісового в Україні

Деревянко В.
Результати перезимівлі (2005-2006 рр.) Diospyros kaki L.  та її гібридів у найбільш холодних районах Криму

Деркач В.
Шандра звичайна – перспективна для введення у промислову культуру лікарська рослина

Іванова І.
Історія інтродукції голонасінних рослин в Ботанічному саду Київського університету

Іщук Л.
Carpinus orientalis Mill. в природі та культурі в Україні

Калашникова Л.
Пространственная структура интродукционной ценопопуляции Staphylea pinnata L. в дубраве дендропарка «Александрия» НАН Украины

Кірмічкій П.
Сучасний стан та перспективи розвитку формов-декоративного плодового саду у Ботанічному саду ім.акад. О.В.Фоміна

Кирієнко С.
Сезонний розвиток видів роду Padus Mill. в урочищі «Ялівщина» м.Чернігова

Куценко Н., Марченко О.
Морфобіологічні особливості нового сорту алтеї лікарської «Мальвіна» в умовах Лісосетпу України

Куценко Н., Сивоглаз Л., Куценко О., Шевченко Т.
Морфобіологічні ознаки насіння інтродукованих видів лікарських рослин в ДСЛР

Ліснічук А., Коршиков І.
Насіннєва продуктивність Сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в лісонасадженнях Кременецького горбогір’я

Літвіненко С.
Особливості розвитку північноамериканських представників роду Crataegus L. у Буковині

Лисенко С.
Регенераційна здатність живців ерік при укоріненні у різних субстратах

Лукаш О.
Види судинних рослин флори Східного Полісся у національних та регіональних природоохоронних переліках

Мажула О., Соломаха Н.
Інтродукція видів та форм Сосни (Pinus L.) у Лівобережному Лісостепу та Степу України

Меженський В.
Походження х Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., його інтродукція та Південному сході України та перспективи використання

 

З виданням є можливість ознайомитись
в бібліотеці ботанічного саду.

ДрукE-mail

Контакти

Телефон: +38 (044) 234 60 56
Факс: +38 (044) 239 31 90

Email: botsad-fomin@ukr.net

Адреса: вул. С. Петлюри, 1,
м. Київ, 01032