Вісник 2013 №31 Інтродукція

Вісник 2013 №31 ІнтродукціяISNN 1728-3817 (загальний)
ISNN 1728-2284 (серійний)
рік 2013
випуск 31

Інтродукція та збереження рослинного різноманіття.

Розглянуто питання збереження рослинного різноманіття в культурі та природі. Викладено результати вивчення біологічних і фізіолого-біохімічних особливостей рослин-інтродуцентів та рослин природної флори, а також захисту рослин від шкілників і хвороб.

Для науковців, аспірантів і студентів старших курсів.

 

ЗМІСТ

ІНТРОДУКЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ В ПРИРОДІ ТА КУЛЬТУРІ

Борисенко Л., Перегрим М.,
Лісовий масив «Ліщина» (Васильківський район, Київська область) – перспективна теорія для заповідань

Вашека О.
Представники родини Osmundaceae Bercht & J.Presl колекції папоротей у відкритому ґрунті Ботанічного саду  Ім. акад. О.В.Фоміна

Весельська Р.
Колекція рослин роду Weilgela Thunb. Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна

Дідківська С.
Інтродукція та дослідження видів роду Erica L. в культурі

Клименко М., Мороз С., Клименко О.
Перспективи використання Chamaecyparis lawsoniana ( A.Murray bis) Parl. в степовому Криму

Коваленко О.
Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) на території Національного  природного парку «Пирятинський» ( Полтавська область)

Коломієць Т.
Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна

Мазур Т., Дідух М.
Особливості екобіоморфи інтродукованих представників родини Numphaeaceae Salisb

Меньшикова В., Натуркач Ю.
Біологічні особливості Helleborus caucasicus A. Br.,Hellebeorus niger L. та їх адаптаційні можливості в умовах культури

Нікітіна В., Гайдаржи М., Баглай К.
Раритетні види сукулетних рослин колекції Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна (CITES, IUCN, Червоний список Південної Африки)

Чихман О.
Особливості отоморфогенезу рослин роду Pelargonium L’Herit ex Ait. в умовах захищеного ґрунту

ФІЗІОЛОГІЯ, БІОХІМІЯ ТА АНАТОМІЯ РОСЛИН

Березкіна В., Нужина Н.
Біологічні особливості Cedum borissovae Balk. (Crassulaceae DC.) в умовах Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна

Бонюк З., Кучеренко В., Белемець Н.
Інтродукція та волг Spiraea crenata L. i S.litwinowii Dobrocz. та їх ідентифікація за допомогою множинних молекулярних форм пероксидази

Голубенко А.
Вплив гібереліну та холодової стратифікації на проростання насіння рідкісних видів роду Gentiana L. : G.acaulis L. та G. Dinarica C.Beck

Єжель І.
Гемолітична активність сапонінів Rhododendron luteum Sweet

Зуєва О.
Раритетні види родини Vitaceae Juss.: їх анатомо-морфологічні особливості та фенологія

Каліта Т., Оканенко О., Таран Н.
Зміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин  

Кваско О., Матвєєва Н.
Оптимізація умов укорінення цикорію Cichorium intubus L. в культурі in vitro

Маляренко В., Мудрак Т.
Причини виникнення фасціацій у представників сукулетних рослин

Нужена Н., Гревцова Г., Кубінський Н., Михайлова І.
Анатомічна будова одно-,дво- і трирічних пагонів Cotoneaster subacutus Pojark, C. russanovii Grevtsova та сортів яблуні і груші, прищеплених на цих рослинах

Расевич ( Голов’янко) І.
Вплив температурних стресів на білки різних органів проростків Zea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку

Рудік Г., Мультян Т.
Морфолого-анатомічна будова вегетативних органів видів роду Salvia L. ex situ

Сидоренко О.
Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин

Футорна О.
Еколого-анатомічна характеристика листків та стебел псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae)

ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ

Ковальчук В.
Екологічні особливості Microsphaera azaleae U. Braun. ( Erusiphales) на рослинах Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring в Ботанічному саду ім.акад.О.В.Фоміна

Чумак П.
Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність

 

З виданням є можливість ознайомитись
в бібліотеці ботанічного саду.

ДрукE-mail

Контакти

Телефон: +38 (044) 234 60 56
Факс: +38 (044) 239 31 90

Email: botsad-fomin@ukr.net

Адреса: вул. С. Петлюри, 1,
м. Київ, 01032